Öppna data och tekniska lösningar

Öppna data och tekniska lösningar som är fritt tillgängliga för vem som helst att använda och skapa nytta för fler. Kontakta oss om du vill hjälpa till och bidra tillbaka.

Filter
Kategori
Typ
Status

JobSearch

API
Öppna data

Sökmotor som gör det möjligt att söka och filtrera bland alla jobbannonser på Arbetsförmedlingens annonsplattform Platsbanken.

Ekosystem för annonser

Projekt
Öppna data

Samlar jobbannonsdata från privata och offentliga aktörer i ett gemensamt digitalt ekosystem för bättre arbetsmarknadsstatistik.

Jobtech Taxonomy

API
Öppna data
Öppen källkod

Yrkesbenämningar, kompetensbegrepp och kopplingen mellan yrken och kompetenser.

JobStream

API
Öppna data

Realtidsdata från alla jobbannonser som är publicerade hos Arbetsförmedlingen.

Historiska annonser

API
Dataset
Öppna data
Beta

Ger en översiktlig bild på den svenska arbetsmarknaden och hur behoven har förändrats över tid.

Yrkesprognoser

API
Öppna data

Prognoser för rekryteringsbehov och konkurrenssituation inom olika yrken.

Metodbeskrivning för yrkesprognoser

Beskrivning av metoden för att ta fram yrkeprognoser

Connect Once

API
Öppna data
Öppen källkod
Beta

Överför CV-data lagrade hos Arbetsförmedlingen till externa system med individens samtycke.

Jobtech Atlas

Applikation
Öppna data
Beta

Ett gränssnitt som visar den data som finns i produkten Jobtech Taxonomy.

Etik och digital matchning

Projekt
Öppen research

Projektet syftar till att lyfta frågor om etik och hållbarhet kopplat till digital matchning.

AllJobAds

Applikation
Öppen källkod

En widget som hämtar och visar utvalda jobb från Arbetsförmedlingens plattform Platsbanken.

Giglab Sverige

Projekt
Öppen research

Ett nationellt policylab och forum med syfte att belysa utmaningar från flera perspektiv inom gigekonomin och framtidens arbetsmarknad.

Open platforms

Projekt
Öppen research
Beta

Ett försöksprojekt med syfte att underlätta för giggare att använda data som verifierar individens erfarenhet genererad från gig.

JobAd Enrichments

API
Öppna data

AI-lösning som identifierar och extraherar relevant information i ostrukturerade jobbannonser.

Digital vägledning och länkad data

Projekt
Öppen research

Förutsättningsskapande projekt om digital vägledning inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet

Individdata och dataportabilitet

Projekt
Öppen research

Projekt för individcentrerad digital infrastruktur för dataportabilitet

Taxonomi och begreppsstruktur

Projekt
Öppen research

Utvecklingsprojekt för att testa olika möjligheter en sammanhållen begreppsstruktur inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet

JobAd Links

API
Öppna data

Samlar, organiserar och länkar till jobbannonser från arbetsmarknadens aktörer

digitalskills.se

API
Öppna data
Öppen källkod

Ett prognosverktyg som ger både historiska trender samt framskrivningar på digitala kompetenser och yrkestitlar genom att datadrivet analysera jobbannonser