Hoppa till innehåll

Yrkesprognoser

Prognoser för rekryteringsbehov och konkurrenssituation inom olika yrken

Viktig information

Arbetsförmedlingen publicerade 2024-04-02 nya bedömningar och prognoser för yrken som baseras på en ny metod. Dessa nås via komponentsidan Yrkesbarometer. Här finns också mer information om den nya metoden.

Vi önskar och rekommenderar att ni så snart som möjligt använder de nya bedömningarna i era tjänster eller andra användningsområden. Våra tidigare yrkesprognoser kommer att finnas tillgängliga till och med 2024-06-30.

Yrkesprognoser erbjuder data avseende bedömt arbetsmarknadsläge för yrken i termer av konkurrens och möjligheter till jobb om ett och fem år i riket. Prognoserna bygger på en modell med registerdata från SCB på Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK2012), sysselsättningsstatus, utbildning och ålder samt Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik på platsannonser. Prognosen justeras med hjälp av SCB:s befolkningsprognoser samt konjunkturbedömningar för näringsgrenarna. Prognosen redovisas för ca 170 prognosyrken, där ett prognosyrke består av en eller flera SSYK-yrkesgrupper.

Vilket problem löser produkten?

Datasetet visar rekryteringsbehovet och konkurrenssituationen inom olika yrken.

Vem kan ha nytta av produkten?

Datasetet är användbart för alla företag och organisationer som erbjuder tjänster inom yrkes- och studievägledning och som vill hjälpa sina målgrupper att fatta välgrundade beslut inför yrkes- och studieval. Aktörer som vill ha fördjupade insikter om utvecklingen på arbetsmarknaden har också nytta av datat.

Version
1.0.5
Licens
CC0