Hoppa till innehåll

JobEd Connect

Matchningslösning som automatiskt kopplar ihop utbildningar med relaterade yrken, utifrån vad som efterfrågas på arbetsmarknaden

API:et JobEd Connect är en lösning som gör det möjligt att se vilka yrken som är mest relaterade till en viss utbildning. Kopplingen mellan utbildning och yrke görs automatiskt med hjälp av de kunskapsmål som nämns i utbildningsbeskrivningen och de kompetenser som arbetsgivare oftast frågar efter för yrket. Det går också att få fram vilka utbildningar som bäst matchar ett visst yrke och dess mest efterfrågade kompetenser. Lösningen bygger primärt på data från berikade historiska platsannonser, samt data från utbildningssystemet SUSA-navet.

Vilket problem löser produkten?

Produkten löser två problem.

1. Det är tidskrävande att manuellt koppla ihop utbildningar och yrken på en mestadels oreglerad arbetsmarknad. Produkten löser detta genom att automatiskt koppla utbildningar till de mest relevanta yrkena. När man fått en matchning med ett relevant yrke så får man också yrkeskoden (så kallat SSYK) och kan använda detta för att presentera ytterligare information, till exempel yrkesprognos och genomsnittslön för yrket, se Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK).

2. Det kan vara svårt att hitta vilka utbildningar som är mest relevanta för ett visst yrke. JobEd Connect gör det möjligt att söka efter utbildningar utifrån de kompetenser som oftast efterfrågas för yrket.

Vem kan ha nytta av produkten?

JobEd Connect är användbart för alla företag och organisationer som arbetar med digitala plattformar för utbildningar och kompetensutveckling, där man vill slippa att manuellt koppla utbildningarna till arbetsmarknaden. Som ett resultat, kan det vara användbart för att underlätta den digitala karriärvägledningen genom att hjälpa individen att hitta relevant utbildning för önskat yrke, samt säkra sin framtida karriär genom kompetensutveckling.

Vill du prova funktionerna i API:et?

Här finns en testmiljö där du kan testa funktionerna i JobEd Connect. API:et är kostnadsfritt och tillgängligt för alla.

Här hittar du en inspelad presentation av API:et JobEd Connect på världens mest populära API-evenemang: Apidays Helsinki & North 2023. (på engelska)

Version
1.1.0