Hoppa till innehåll

Datamängd kartläggning av arbetsmarknadsutbildningar

Manuell kartläggning av kompetenser i arbetsmarknadsutbildningar med särskilt fokus på grön och digital omställning

Datamängden innehåller en manuell kartläggning av läranderesultat mot kompetensbegrepp och därigenom en koppling mellan utbildning och arbetsmarknad. Läranderesultaten är hämtade från de modulbeskrivningar som återfinns i arbetsmarknadsutbildningar, och kompetensbegreppen är hämtade från JobTech Taxonomy. Datamängden innehåller också en uppmärkning av de kompetensbegrepp som ingår i kompetenssamlingarna Kompetenser med grön koppling och Kompetenser med digital koppling (mer information).

Vad omfattar produkten?

I dagsläget omfattar datamängden 419 arbetsmarknadsutbildningar som är uppbyggda av 2285 moduler. Moduler med samma innehåll är sammanslagna och representeras av 941 kartlagda moduler i datamängden. 621 olika kompetenser finns kopplade mot modulerna varav 79 har en grön koppling och 149 har en digital koppling. Datamängden går att ladda ner som både JSON och CSV.

Vilket problem löser produkten?

Datamängden ger till exempel möjligheten att följa upp deltagare i arbetsmarknadsutbildningar och ge förslag på matchningsbara kompetensbegrepp.

Vem kan ha nytta av produkten?

Datamängden skulle kunna användas som underlag för upphandling av arbetsmarknadsutbildningar och kravställning på grönt och digitalt innehåll. Förhoppningen är också att datamängden ska kunna användas för att studera samband mellan utbildningar och arbetsmarknad och i förlängningen förbättra språkmodeller som matchar utbildning mot yrke/kompetenser.

Hur skulle produkten kunna förbättras?

Datamängden skulle förbättras om fler delar av utbildningssektorn var inkluderade. Kvaliteten på kartläggningen skulle också förbättras om lärandemålen mer tydligt beskrevs med eventuella framtida kopplingar till kompetensbegrepp som förekommer på arbetsmarknaden inkluderade.