Hoppa till innehåll

Jobtech Taxonomy

Yrkesbenämningar, kompetensbegrepp och kopplingen mellan yrken och kompetenser.

JobTech Taxonomy ger tillgång till de ord och begrepp som används på arbetsmarknaden samt information om hur dessa är kopplade till varandra. Det kan till exempel vara yrkesbenämningar, kompetensbegrepp eller kopplingen mellan yrken och kompetenser. Yrkesbenämningarna är strukturerade enligt Standard för Svensk Yrkesklassificering (SSYK).

Vilket problem löser produkten?

Otydligt eller felaktigt formulerade jobbannonser och CV:n är ett problem som kan leda till att arbetsgivare och arbetssökande missar varandra. Med API:et skapas ett gemensamt språk för arbetsmarknaden, som gör det lättare för arbetsgivare och arbetssökande att förstå och hitta varandra i digitala kanaler.

Vem kan ha nytta av produkten?

JobTech Taxonomy är användbart för alla företag och organisationer som erbjuder digitala matchningstjänster men som inte har möjlighet att bygga upp en informationsstruktur på egen hand. Aktörer som studerar och analyserar utvecklingen på arbetsmarknaden har också nytta av API:et.

Notera

Innehållet i taxonomierna uppdateras kontinuerligt. Ändringar släpps på ett kontrollerat sätt.

Version
1.0 (2.0 beta)