Hoppa till innehåll

Giglab Sverige

Ett nationellt policylab och forum med syfte att belysa utmaningar från flera perspektiv inom gigekonomin och framtidens arbetsmarknad

Giglab Sverige är ett nationellt policylabb och ett samarbete mellan enheten Jobtech på Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Coompanion och Handelshögskolan tillsammans med SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign och svenska Labbnätverket. Del av labbet ingår i Vinnova-utlysningen Utmaningsdriven Innovation. Vår ambition är att tillsammans verka för en hållbar framväxt av gigekonomin i Sverige.

Målsättning

  • Underlag för en testbädd för nya prototypa hållbara lösningar inom gigekonomin.
  • Underlag för politiken för en fortsatt diskussion kring behov av policyförändringar och lagförändringar kopplat till gigekonomin.
  • Inspel i pågående arbete mot Agenda 2030, fokus på bättre arbetsvillkor samt digital infrastruktur kopplad till gigekonomin.
  • Underlag för fortsatt internt arbete på myndigheterna kopplat till gigekonomin
  • Empiriskt underlag för forskning inom området gigekonomin, som bl.a. bedrivs av Postdok-forskaren Claire Ingram Bogusz vid Handelshögskolan i Stockholm

Metod

Giglab Sverige är ett första gemensamt lär-projekt för att undersöka hur vi kan bidra till att skapa en hållbar framtida arbetsmarknad som inkluderar ett hållbart giggande, som skapar värde för samhället, den enskilde och för olika affärsmodeller i en digital och global värld.

Slutrapport

Giglab Sverige är avslutat, men här finns en sammanfattning av lärdomar från projektet.

Kartläggning av utmaningar inom gigekonomin i Sverige, med syfte att bidra till en hållbar framväxt av gigekonomin (pdf)