Om JobTech Development

JobTech Development är Arbetsförmedlingens satsning på en hållbar och gemensam infrastruktur för digitala matchningstjänster i Sverige. Vi samverkar med andra kring öppna data och standarder i ett digitalt ekosystem. Vårt syfte är att möjliggöra transformationen och bidra till en mer inkluderande, kompetensbaserad och datadriven arbets- och utbildningsmarknad där livslångt lärande har en central plats.

JobTech Development strävar efter att utmana gängse strukturer och arbetssätt, att tänka nytt och vara transparenta. I samarbete med andra vill vi bidra till innovation och hållbara lösningar som är enkla att använda för alla. Vi samlar matchningsaktörer i ett öppet nätverk för att samverka och dela data. Här finns öppna data, standarder och öppen källkod som är fritt tillgängligt för alla att använda. Genom vårt community finns möjlighet att diskutera, ställa frågor, visa upp jobb och utbyta idéer.

JobTech Developments lösningar hjälper intressenter som utvecklar digitala tjänster för arbetsmarknaden. Vi samarbetar också med forskare och andra aktörer som vill ha fördjupad insikt om arbetsmarknaden med hjälp av öppna data.

JobTech Development arbetar i linje med regeringens vision om ett hållbart digitaliserat Sverige , samt med fokus på FN:s globala mål 4, 5, 8, 10, 12, 13, 16, 17. Vi jobbar för flexicurity (eng. flexibility & security), för en trygg och mer rörlig arbetsmarknad.