Hoppa till innehåll
03 April 2024

Yrkesbarometern - nulägesbedömningar och prognoser för yrken

För dig som använder yrkesprognoser kommer här en viktig förändring som ger bättre prognoser på nuläget och framtidens efterfrågan på yrkesroller.

Arbetsförmedlingen har gjort om metoden för att ta fram yrkesprognoser.

Med den nya metoden erbjuds data avseende nulägesbedömningar av möjligheter till arbete samt rekryteringssituationen inom olika yrken, såväl på länsnivå som nationellt. Förutom en nulägesbild finns även en prognos över hur efterfrågan på arbetskraft inom respektive yrke förväntas utvecklas på fem års sikt.

Yrkena baseras i huvudsak på Statistiska Centralbyråns SSYK 2012 på fyrsiffernivå. Ett yrke kan dock motsvara en del av, eller en sammanslagning av, yrkesgrupper enligt SSYK på fyrsiffernivå.

Mer information om Yrkesbarometer