Hoppa till innehåll
22 November 2021

Innovation skapas när myndigheter och privata aktörer jobbar tillsammans

Fem frågor till…Gregory Golding från JobTech Development som medverkar på Internetdagarna den 22 november för att prata om samarbeten mellan offentliga och privata aktörer, och hur det kan bidra till en bättre arbetsmarknad.

“Innovation i samhällets tjänst” är temat för JobTech Developments medverkan på Internetdagarna. Vad handlar det om?

”Vi från JobTech Development kommer att prata om hur man, med hjälp av skattemedel, kan skapa bättre förutsättningar på arbetsmarknaden genom satsningar på nya, innovativa digitala lösningar. Vi kommer också att prata om varför det är viktigt att myndigheter jobbar mer utåtriktat och blir bättre på att stötta och facilitera andra aktörer, både privata och offentliga, genom olika typer av samarbeten.”

På vilket sätt uppstår innovation när myndigheter och privata aktörer jobbar tillsammans?

”Vi får in olika perspektiv, blir mer snabbfotade och har alltid kunden i fokus. Det handlar om att skapa lösningar för hela samhället, men vi delar upp kostnaden och insatsen så att alla får göra det de är bäst på. Det blir bättre användning av de resurser som finns tillgängliga.”

Jobtech Development har stor erfarenhet inom det här området, kan du ge något exempel?

”Ett väldigt lyckat exempel är vårt samarbete med ett av världens största försäkringsbolag, AXA. Vi skapade en blockchain-lösning som underlättar för försäkringstagare i deras kontakter med Arbetsförmedlingen, och samtidigt gav vi enskilda individer ökad makt och kontroll över sina egna data. Tillsammans med AXA har vi tacklat ett gemensamt problem, och vårt samarbete har gynnat båda våra kundgrupper.”

Vad ser du som den största utmaningen inom det här området, rent generellt?

”Regelverk som inte hänger med i den snabba utvecklingen är den största utmaningen. Digitaliseringen beskrivs som den nya industrialiseringen, men det blir svårt att skapa strukturella förändringar när de befintliga regelverken inte hänger med. Jag ser detta som ett stort hinder för innovation och nya samarbeten mellan offentliga och privata aktörer.”

Till sist, vad blir ditt viktigaste budskap till åhörarna på Internetdagarna den 22 november?

”Politiken och juridiken måste ge oss bättre förutsättningar för innovativa lösningar som privata och offentliga aktörer tar fram, tillsammans.”