Hoppa till innehåll
15 November 2022

TRRs klienter får nytta av JobTechs API:er

Sveriges största omställningsorganisation TRR (Trygghetsrådet) använder JobTech Developments api:er för att öka träffsäkerheten i matchningen mellan klienter och rekryterande arbetsgivare. Vi fick möjlighet att prata med Catherine Ewerman, som är IT- och digitaliseringsansvarig produktägare på TRR, om hur samarbetet fungerar och hur hon ser på projektet framöver.

– Vi har sedan ett drygt år tillbaka ett samarbete med JobTech Development. Det har visat sig vara ett både trevligt och gynnsamt samarbete som vi på sikt ser kan bidra till förbättringar för båda parter. Det fina med JobTechs api:er är att de håller mycket hög och god kvalitet som ger oss bra förutsättningar när vi berikar våra tjänster med olika funktioner, säger Catherine Ewerman.

Catherine Ewerman, TRR Catherine Ewerman, som är IT- och digitaliseringsansvarig produktägare på TRR

Vilken typ av data använder ni från JobTech Development?

– Vi har implementerat yrkesrollsstrukturen, det vill säga JobTech Taxonomy, och vi använder oss även av JobAd Enrichments som visar lediga jobbannonser i vår tjänst. Vi planerar också för ett utökat användande av JobSearch-api:et.

På vilket sätt har api:erna hjälpt till att förbättra er tjänst?

– Genom att vi får in bra data om yrkeskategorier och yrkesroller har vi gjort det enklare för våra användare att kunna skapa en bredare och mer träffsäker profil om vilka yrkesroller de vill bli matchade mot. I vår matchningstjänst hjälper taxonomin oss att matcha kandidater gentemot olika sätt att komma i kontakt med rekryterande arbetsgivare. Genom att använda samma taxonomi får vi även tillgång till ett långsiktigt lärande om tjänstemännens förflyttningar på arbetsmarknaden. Vi får värdefull kunskap om våra användares omställningsresa: från att de ansöker om stöd hos oss, genom omställningstiden och fram till att de landar i en ny anställning. På så sätt får vi kännedom om förflyttningar på arbetsmarknaden, vilket kommer att förbättra vår analysförmåga.

Finns det fler områden där yrkesklassificering kommer till nytta?

– Vi får ofta förfrågningar om hur det går för olika yrkesgrupper, exempelvis vilka branscher som rekryterar ingenjörer, vad hittar journalister för nya lösningar och om det är många ekonomer som blivit uppsagda, till exempel. Tidigare har vi inte kunnat svara på de frågorna eftersom vi inte har haft förutsättningarna för att fånga upp yrkesrollerna på ett kategoriserat sätt. Med den nya yrkesklassificeringen kommer vi att kunna göra det. Ytterligare en fördel är att TRR kan börja använda yrkesdata i samtalet med klienter genom att visa hur det har gått för andra inom samma yrkesområde, vilka som anställer den yrkesgrupp klienten tillhör och trenden på efterfrågan för olika yrkesgrupper.

Vad hoppas ni uppnå med den nya tjänsten?

– Vi vill förbättra användarupplevelsen, så att våra tjänstemän enklare kan hitta relevanta annonser, men även för att få kännedom om vilka kompetenser arbetsgivare vanligtvis efterfrågar i ett specifikt yrke.

Hur ser du på framtida samarbeten med JobTech Development?

– TRR och JobTech har ett gemensamt intresse av att jobba för en gemensam terminologi på arbetsmarknaden. Vårt främsta syfte är att underlätta matchningen mellan arbetssökande tjänstemän och lediga jobb. Såklart vill vi även bidra med vår kunskap om förflyttningar på arbetsmarknaden. Genom att identifiera förändringar kommer taxonomin att uppdateras löpande. Det som redan nu är i drift, vill vi digitalisera ytterligare med hjälp av att överföra kunskap om yrkesroller som våra användare saknar idag. Detta kommer att hjälpa till att tidigt identifiera nya yrkesroller och inom vilka yrkeskategorier som förändringar sker på arbetsmarknaden.