Hoppa till innehåll
08 November 2023

Samverka för utveckling: Yrkeshögskolor i fokus

I den här artikeln tittar vi närmare på det förstärkta samarbetet mellan JobTech Development och yrkeshögskolor. Studenter från Medieinstitutet har utvecklat sju applikationer som bygger på öppna data från plattformen JobTechDev och källkod från Arbetsförmedlingens designsystem. Utöver det har UX-studenter från Changemaker Educations bidragit med förslag på nya koncept.

Yrkeshögskoleelever från Medieinstitutet har använt öppna data från jobtechdev.se och öppen källkod från Arbetsförmedlingens designsystem. Under sex månader genomfördes ett fåtal möten mellan lärare, kursansvarig, elever och JobTechDev för att skapa rätt grund för kommande arbete och planera kursen. På några få veckor skapade sedan studenterna sju webbapplikationer och utvecklade funktioner för att föreslå yrkesval baserat på utbildningsbakgrund, visualisera historiska arbetsmarknadsdata och underlätta insamlandet av information om arbetsgivare med mera.

Samarbetets övergripande mål:

  • meningsfulla uppgifter till yrkeshögskoleelever
  • att främja samarbetet mellan Arbetsförmedlingen, JobTech Development, och utbildningssektorn
  • att främja användningen av öppna data och öppen källkod
  • att utvärdera en enklare innovationsprocess som är skalbar till andra skolor

Nils Carlberg, utbildningsledare på Medieinstitutet, menar att i skolans ledningsgrupper och i intervjuer med studenter kommer det ofta fram berättelser om att det är utmanande att sätta sig in i andras kodbaser. Enligt honom är den stora fördelen med öppen källkod och öppna API:er att inga juridiska diskussioner behöver tas upp före användning.

Nils Carlberg, utbildningsledare på Medieinstitutet

Nils Carlberg, utbildningsledare på Medieinstitutet

"Vi har använt JobTech Developments öppna källkod och API:er i frontend-utbildningar, under en API-kurs, samt inkluderar dem i undervisningen inför praktikperioder. Merparten av de studerande på våra utbildningar har andra yrken bakom sig vilket gör att de kan ta med sig många olika perspektiv i sina lösningar. Det har varit mycket intressant att följa hela processen och se resultatet växa fram på kort tid", säger Nils Carlberg.

Öppen dokumentation och förslag

Uppgifterna beskrevs öppet här. JobTech Development tillhandahöll mentorskap och stöd för eleverna genom hela projektet, inklusive teknisk vägledning och feedback. All kunskap dokumenterades öppet i forumet.

Nils Carlberg betonar vikten av att studenterna efter arbetet kunde lämna över en lista med förslag på förbättringar i Arbetsförmedlingens designsystem, framför allt gällande detaljer i dokumentationen för att göra den tydligare. Enligt honom har studenterna hjälpt Jobtech Development genom att utveckla piloter för nya tjänster, jobba med use cases och tolka uppgifterna självständigt med ett konkret resultat i form av sju applikationer.

Öppna data som källa till innovation och problemlösning

Samarbetet visar potentialen i att hitta arbetssätt för innovation i samverkan med utbildningssektorn. Det har lett till ökad medvetenhet om arbetsmarknadens utmaningar inom yrkeshögskolan och främjat samarbete mellan sektorer. Det visar också att tillhandahållandet av öppna data och resurser är helt avgörande för samarbete och resultat.

Jonas Södergren, tekniskt ansvarig på JobTecch Development Jonas Södergren, tekniskt ansvarig på JobTech Development

"Lärdomen i det här projektet är att med rätt förutsättningar, i form av tydliga problembeskrivningar och öppna data på plats, kan det gå väldigt fort att utveckla värdefulla e-tjänster som gynnar hela arbetsmarknaden. Jag är över lag imponerad av att studenter på några veckor skapat ett användbart resultat. Studenternas arbete ingår nu i deras öppna portföljer, som de kan hänvisa till som en mikromerit när de söker anställning", säger Jonas Södergren, tekniskt ansvarig på JobTech Development.

Här hittar man resultatet (utan inbördes ordning):

UX/UI praktikanter från Changemaker Education

JobTech Development har ett pågående samarbete med yrkeshögskolan Changemaker Education och tar emot UX/UI-praktikanter därifrån. Under åren har studenterna fått olika arbetsuppgifter för att jobba vidare med konceptutveckling kring pågående projekt.

Under 2023, inom ramen för det pågående projektet Digital yrkesvägledning, bad vi 20 UX-studenter med inriktning på gamification, att skapa prototyper för en plattform, som på ett strukturerat, roligt och enkelt sätt ska vägleda, inspirera och ge arbetssökande jobbförslag baserade på deras CV, intressen, livserfarenheter och kompetenser.

Här kan man ta del av deras prototyper.

Värdet av öppna data

Hittills har samarbetet med yrkeshögskolor visat på potentialen av öppna data och öppna källor som en drivkraft i en långsiktig innovationsprocess. Genom utvecklingen av nya tjänster, lösningar och koncept kan vi bättre tackla framtidens arbetsmarknadsutmaningar.

Mer om ämnet:

UX står för User Experience Design eller på svenska användarupplevelsedesign.
UI står för User Interface och syftar till design av användargränssnitt, dvs hur produkten kommer se ut och uppfattas.