Hoppa till innehåll
19 Juni 2023

JobTechDev lyfter svenskt perspektiv på öppen källkod på OSPO for Good 2023 Symposium

JobTech Development lyfter ett svenskt perspektiv på användning av öppna data och öppen källkod, från decentraliserad till sammanhållen styrning inom dataområdena arbetsmarknad och utbildning.

Öppen källkod står i fokus på OSPO for Good 2023 Symposium som äger rum i juni vid FN:s huvudkontor i New York. Konferensen pågår under några dagar med paneldiskussioner, talare och workshops, och syftar till att skapa incitament och kunskap kring användning av öppen källkod mellan privat och offentlig sektor, samt akademi.

Öppen källkod och teknik har stor potential att främja hållbar utveckling. Därför visar Förenta nationernas medlemsstater intresse för att hitta nya sätt att aktivt främja och stödja användningen utifrån FN:s mandat, mål och perspektiv.

Maria Dalhage, senior projektledare på JobTech Development, kommer att delta i paneldiskussionen ”Offentliga OSPOs and God Förvaltning” tillsammans med digitala experter från Holland, USA och Japan. Deltagarna kommer att dela av med sig av insikter om hur Offentliga OSPOs (Open Source Program Offices) kan bidra till samhällsnytta, vilka utmaningar som kvarstår och hur partnerskap och ökat engagemang kring användning av öppen källkod inom offentlig sektor kan leda till mer kostnadseffektiva och transparanta processer.

Maria Dalhage
Maria Dalhage, senior projektledare på JobTech Development

”I pågående samarbete mellan olika myndigheter kring en datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångtlärande är våra leveranser öppna data, open sourceverktyg och API:er. Genom att dela våra data och vår teknik kan flera aktörer - privata som offentliga - samarbeta med att lösa våra samhällsutmaningar. Vi går från ego- till ekosystem helt enkelt. Hur man kan organisera sig för att dela kunskap och erfarenheter och skapa en öppen dialog ser jag fram emot att diskutera i min panel”, säger Maria Dalhage.

JobTech Development har verkat för öppen källkod och öppna data sedan starten för fem år sedan. Alla komponenter och tekniska lösningar på plattformen är fritt tillgängliga för vem som helst att använda och vidareutveckla.

Läs mer om våra öppna API:er, pågående projekt och övriga tekniska lösningar här.

Om OSPOs for Good Symposium

Konferensen OSPOs for Good (Open Source Program Offices) verkar för att öka kunskapen kring användningen av öppen källkod i offentlig sektor. Genom paneldiskussioner, föreläsningar, workshops och nätverkssessioner syftar evenemanget till att främja öppen källkod, utforska infrastrukturmöjligheter, visa praktiska exempel och samverka med olika aktörer från offentlig och privat sektor, samt akademi.