Hoppa till innehåll
14 Februari 2024

Kompetensförsörjning och livslångt lärande – regeringsuppdraget är slutfört

I ett nyligen avslutat regeringsuppdrag har Arbetsförmedlingen – genom Jobtech, och i samarbete med andra myndigheter – arbetat för att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Uppdraget slutrapporterades och kompletterades med ett webbinarium den 31 januari 2024.

Målet med insatserna i uppdraget är att stärka förutsättningarna för myndigheter och andra aktörer att skapa och tillhandahålla digitala tjänster. I dagens samhälle är data avgörande, men trots Sveriges ledande ställning inom digitalisering har potentialen att utnyttja data ännu inte maximerats.

Regeringsuppdraget representerar ett viktigt steg mot att förändra detta och förbereda Sverige för framtiden. Den sammanhållna datainfrastrukturen inom kompetensförsörjning och livslångt lärande möjliggör utvecklingen av innovativa tjänster för validering, matchning och vägledning.

Inom den sammanhållna datainfrastrukturen för kompetensförsörjning och livslångt lärande finns nu verktyg och tjänster för datadelning och bearbetning av data, med strukturer för dataförvaltning. Myndigheternas data kring utbildning, kvalifikationer, prognoser, statistik samt jobbannonser är sökbara i Sveriges dataportal, där myndigheterna även svarar på frågor och diskuterar sina data, dataspecifikationer och öppna källkodslösningar.

Avslutningen av regeringsuppdraget ses som en framgångsrik milstolpe för Arbetsförmedlingen och övriga myndigheter som ingick i regeringsuppdraget. Det markerar dock inte slutet på arbetet, utan snarare en början. Genom att samordna data från arbetsmarknad och utbildning blir vi bättre rustade för den snabbt föränderliga arbetsmarknaden. Därför fortsätter myndigheterna att arbeta med data och digital innovation för att forma den kommande arbetsmarknaden och utbildningsväsendet tillsammans.

Mer information om regeringsuppdraget