Hoppa till innehåll
09 Maj 2023

JobTechDev deltar i 2023 Government Transformation Summit i London

Samarbetet mellan offentliga och privata sektorer kring data är avgörande för ekosystemet och infrastrukturen för att främja livslångt lärande och underlätta utvecklingen av tjänster för validering, matchning och karriärvägledning.

Årets Government Transformation Summit äger rum den 11 maj och kommer att fokusera på samtal med ledare inom offentlig sektors digitala, data- och teknikområden. Mötet kommer att täcka ämnen som prestation, tjänsteleverans, ledarskap, digital teknik och data.

Maria Dalhage, senior projektledare på JobTech Development, är en av talarna och kommer att dela erfarenheter och lärdomar från det pågående regeringsuppdraget att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Målet med uppdraget är att underlätta omställningen på arbetsmarknaden genom att utveckla gemensamma standarder och översättningsnycklar mellan befintliga klassificeringssystem för kompetenser, utbildningar och yrken. Denna infrastruktur kommer att främja livslångt lärande och på sikt underlätta utvecklingen av tjänster för validering, matchning och karriärvägledning.

Den privata sektorn har en betydande roll i att bygga datainfrastrukturen, då deras data kompletterar bilden av dagens arbetsmarknadsbehov och utmaningar.

"Vi behöver fler framgångshistorier om samarbeten mellan offentliga och privata aktörer kring data. Vi behöver inkludera den privata sektorn i vårt ekosystem och infrastruktur. Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och privata företag, via plattformen JobTech Development, ökade antalet jobbannonser på Platsbanken med 30%, vilket i sin tur ökade trafiken på de privata jobbportalerna" säger Maria Dalhage.

Maria Dalhage
Maria Dalhage, senior projektledare på JobTech Development

Samarbetet mellan offentliga och privata aktörer kring data kräver flera steg, som alla bör tas samtidigt. För det första finns det behov av att skapa säkra metoder för att individer ska kunna dela relevant data med andra offentliga myndigheter och externa aktörer. För det andra måste datautbyte göras enkelt. För det tredje bör privata aktörers affärsmodeller respekteras. För det fjärde krävs design som ger incitament för att bidra tillbaka till ekosystemet. Slutligen är en gemensam plattform för delning av öppen källkod, öppna data och digitala resurser avgörande.

På JobTech Development-plattformen är alla resurser fritt tillgängliga för vem som helst att använda – API:er, dataset, öppna data och öppen källkod.

Läs hela intervjun med Maria Dalhage i Government Transformation Magazine om hur svenska myndigheter samarbetar för att bygga en datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande (på engelska).

Mer om våra pågående projekt inom regeringsuppdraget att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande