Hoppa till innehåll
27 Juli 2023

Innovation, digital delaktighet, rättvis arbetsrörlighet i fokus för nästa EU:s ordförandeskapstrio

Den EU:s nya Ordförandeskapstrion - Spanien, Belgien och Ungern- fortsätter jobba för att främja den gröna och digitala omställningen med fokus på forskning och innovation, digital delaktighet, rättvis rörlighet och inkludering för arbetskraften i EU. Spanien tar EU klubban först och lägger stor vikt vid bl.a. etisk och inkluderande digitalisering, samt siktar på att nå en överenskommelse kring AI-förordningen. Jobtech Development har tittat närmare på på de nya programmen och summerat viktiga arbetsområden utifrån digitalisering, arbetsmarknad och omställning.

Den 1:a juli 2023 tar det nya roterande ordförandeskapet i Europeiska Unionens Råd, den så kallade Trion, över rådets ordförandeklubba de kommande 18 månaderna (1 juli 2023–31 december 2024). Arbetet med den strategiska agendan av ordförandeskapstrion – Spanien, Belgien och Ungern –har för avsikt att följa upp arbetet som har gjorts hittills. Detta innebär att Sveriges framsteg på digitaliseringsområdet ska tas i beaktande vidare.

Trion kommer att fortsätta arbeta med förordningen om digitala tjänster, främja forskning, innovation och digital delaktighet, samt lägga ett stort fokus på livslångt lärande och kompetenshöjning för att rusta EU-medborgare inför framtida omvandlingar av samhället, ekonomin och arbetsmarknaden. Rättvis rörlighet för arbetskraften i EU, inkludering och psykisk hälsa i arbete står också högt på agendan.

Det innefattar vidare:

  • en förbättring av EU:s globala konkurrenskraft genom en förstärkning av EU:s industriella bas i linje med den påskyndade dubbla gröna och digitala omställningen och nyttjande av innovation,
  • säkerställandet av att den dubbla omställningen är rättvis och inkluderande genom att stärka Europas sociala dimension, bland annat genom att ta itu med den demografiska utmaning som EU står inför,
  • stärkandet av internationella partnerskap, multilateralt samarbete och säkerhet i alla dess dimensioner samt uppbyggnaden av en ambitiös och balanserad handelspolitik samtidigt som man försvarar EU:s intressen på ett mer bestämt sätt, på grundval av våra värderingar, och stärkandet av EU:s förmåga att agera på säkerhets- och försvarsområdet.

Spanien tar över EU:s klubban

Det blir femte gången som Spanien tar över ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Spanien har fastställt fyra prioriteringar som kretsar kring:

  • att återindustrialisera EU och säkerställa dess öppna strategiska oberoende
  • att göra framsteg med den gröna omställningen och miljöanpassningen
  • att främja ökad social och ekonomisk rättvisa
  • att stärka den europeiska enigheten

I år är det 30-årsjubileum sedan Maastrichtfördraget trädde i kraft, samt skapandet av EU-medborgarskapet. I samband med det kommer det spanska ordförandeskapet att förstärka kanalerna för medborgardeltagande med särskilt fokus på att skapa mekanismer för att utvärdera hur EU:s politik påverkar medborgarna. Spanien planerar att föreslå ett nytt initiativ om internationellt distansarbete som ska främja arbetsmobilitet och integration på den europeiska arbetsmarknaden.

Etisk och inkluderande digitalisering högt på agendan

Digitalisering star högt på agendan under olika möten i diverse sektorer där bland annat Spanien siktar på att nå en överenskommelse kring AI-förordningen (AI Akten) under förhandlingsmötet mellan EU:s ministerråd, Parlamentet och Kommissionen, den så kallade trilogin. Målet för EU-politiker är att avhandla vissa kontroversiella delar av förslaget, ge politisk vägledning för det tekniska arbetet. Det finns fortfarande delar i förslaget som är kritiska ur bedömningen som AI gör avseende grundläggande rättigheters påverkan.

Bland de viktigaste milstolparna för ordförandeskapet kommer att vara att slutföra arkitekturen för den nya modellen för EU:s digitala ekonomi, samt att lägga särskild vikt vid att skydda europeiska rättigheter och värderingar, och framför allt rätten till icke-diskriminering, integritet och dataskydd. Vidare ska Spanien jobba med den europeiska förordningen om digital identitet (eIDAS 2), rättsakten om cyberresiliens, Interoperable Europe Act, samt förstärka digitala färdigheter och skapa förutsättningar för digitala utbildningar och omställning. Vikten av dessa digitala färdigheter, omställning, kontinuerlig utbildning och livslångt lärande understryks under Europaåret för kompetens 2023.

Utifrån den europeiska förklaringen om digitala rättigheter och principer (the European Declaration on Digital Rights and Principles), som undertecknades den 15 december 2022, kommer ordförandeskapet fortsätta främja eftertanke om vikten av etisk och inkluderande digitalisering.