Hoppa till innehåll
13 December 2023

Pilotprojektet Digital yrkesvägledning: Lärdomar och tekniska insikter

Det avslutade projektet om kompetensutveckling genom digital karriärvägledning är en del av regeringsuppdraget att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande (RU:KLL). UX-arbetet, inklusive en klickbar prototyp, en offentlig Mural över designarbetet, insikter från intervjuer och användartester, samt förslag för fortsatt utveckling, finns tillgängliga för framtida projekt. På sikt är förhoppningen att dessa projekt ska inspirera andra aktörer att skapa väglednings- och matchningstjänster.

Projektet har präglats av ett öppet och hållbart arbetssätt där hållbarhetsperspektiv tagits i beaktande i alla operativa delar, liksom etisk användning av insamlade data.

Genom att koppla samman arbetsmarknads- och utbildningsdata med hjälp av öppna API:er och dataset, som JobTech Developments komponenter, Skolverkets Susa-navet och MYH:s Kvalifikationsdatabasen, har projektet strävat efter att ge insikter i hur datainfrastrukturen inom Kompetensförsörjning och livslångt lärande-området bör utvecklas.

Projektet har levererat konkreta resultat genom:

  • att ha använt kompetensmatchning.se som testbädd. Koden är öppen och tillgänglig på Gitlab
  • en konceptvalidering (PoC) för digital vägledning
  • forum-feedback till datakällsägare, samlad kunskap på Arbetsförmedlingens Gitlab och prototypimplementation i React med öppen källkod
  • att UX-arbetet är tillgängligt som resurs för framtida projekt
  • att ha använt datakällor enligt EU-standardiserade modeller och tagit hänsyn till EU-perspektivet för möjlig skalbarhet utanför Sverige
  • möjligheten att använda AI/språkmodeller för att stödja kopplingen mellan individuell utvärdering och befintliga datakällor

Lärdomar och insikter

Lärdomarna från projektet spänner över ökat behov av digitala verktyg för vägledning, bristen på nationell standard för digitala verktyg, och önskan om digitala insatser för vägledning av nyanlända.

Avslutningsvis återstår arbete i form av förvaltning och teknisk utveckling.

Läs mer och utforska projektets olika delar här.

**UX står för User Experience Design eller på svenska användarupplevelsedesign.