Hoppa till innehåll
26 Mars 2024

Verktyget DCAT-AP-Processor främjar myndigheters datadelning

Enlig Lagen (2022:818) om offentliga sektorns tillgängliggörande av data, ska offentliga aktörer i större utsträckning dela sina öppna data. För att få fler att dela data behöver det vara enkelt. Därför finns verktyget DCAT-AP-Processor.

DCAT-AP-Processor är ett verktyg som tagits fram genom ett samarbete mellan Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Arbetsförmedlingen och Bolagsverket, med syfte att underlätta för organisationer att beskriva sina öppna och delade data.

Verktyget hjälper till att skapa metadata i rätt format utifrån den fastställda nationella metadataspecifikationen DCAT-AP-SE, som används för att beskriva data. Det innebär att processorn kan hämta in metadata direkt från en API-definition, eller från en separat metadatafil, som omvandlar den enligt specifikationen, och skapar en fil som kan läsa in metadatan.

Öppen källkod

DCAT-AP-Processor finns som öppen källkod hos DIGG och kan användas av vem som helst för att publicera metadata.

Vad är DCAT-AP-SE?

DCAT-AP-SE är en metadataspecifikation som syftar till att beskriva datamängder. Mer specifikt är det en svensk anpassning av den europeiska metadataspecifikationen DCAT-AP. DCAT-AP är i sin tur en anpassning (profil) av den internationella rekommendationen DCAT som utges av W3C (The World Wide Web Consortium, som utvecklar tekniska protokoll, standarder och programvara för internet).