Hoppa till innehåll
30 Mars 2023

Individcentrerade datautrymmen i fokus på Data Space Symposium

JobTech Development deltog i Data Space Symposium, som ägde rum i Haag, Nederländerna, 21–23 mars 2023.

Eventet fokuserade på datautrymmen, något som kommer att få stora ekonomiska, samhälleliga och miljömässiga effekter i framtiden. Diskussionerna kretsade bland annat kring individcentrerade lösningar, att databesök kan vara viktigare än datadelning, informationskällor, semantisk interoperabilitet och behovet av politiska åtaganden att säkerställa framtida livskraft för datautrymmen.

JobTechs projektledare Marcello Grita deltog i en paneldiskussion tillsammans med Viivi Lähteenoja från MyData Global, om individcentrerade förhållningssätt till datautrymmen. Marcello gav några praktiska exempel från pågående pilotprojekt, marknadens behov och samhällets respons. Han betonade:

"Låt oss inte glömma individen. Den europeiska strategin för data fokuserar på att sätta människor i första rummet när det gäller att utveckla teknik och främja europeiska värderingar och rättigheter i den digitala världen. Dessutom syftar EU:s datastrategi till att skapa en inre marknad för data, som möjliggör ett fritt dataflöde inom EU. Därför är det viktigt att påpeka att vi först måste fokusera på att skapa en marknad för data, och först därefter fokusera på datautrymmen."

Marcello Grita at the panel discussion with Viivi Lähteenoja Marcello Grita under paneldiskussionen tillsammans med Viivi Lähteenoja.

Den autonoma regionen Flandern i Belgien har redan tagit steg för att inrätta utrymmen för personuppgifter i linje med EU:s åtagande att skapa en inre marknad för data. Björn De Vidts vid Digitaal Vlaanderen:

"Det råder brist på förtroende för systemet. De styrande måste tillhandahålla verktyg som gör det möjligt för individer att dela personuppgifter på ett säkert sätt, med pålitliga privata aktörer. Vårt första pilotprojekt, som lanseras i april, gör det möjligt att dela ett examensbevis när du söker jobb."

Några takeaways från evenemanget:

  1. Individen i fokus. Se till att skapa mer individcentrerade lösningar och inkludera individen om inte i alla, så åtminstone i majoriteten av de befintliga datautrymmena.
  2. Semantisk interoperabilitet är avgörande. Deltagarna var överens om att teknisk och semantisk interoperabilitet är lika viktiga, men den verkliga utmaningen ligger i att skapa gemensamma begreppsstrukturer över språkgränserna.
  3. Konkreta åtaganden från de styrande och myndigheter. Politiken spelar en avgörande roll för att stödja och uppmuntra datamarknaden. Att sluta utforska och istället börja bygga konkreta lösningar kan ge större genomslagskraft. Flanderns regering föregår med gott exempel med ett tydligt mål och engagemang.

JobTech Development kommer att delta i två uppföljande evenemang om persondataområden

Kontakta gärna vår projektledare, Marcello Grita för att diskutera framtida möjligheter personuppgiftsutrymmena kan ge.