Hoppa till innehåll
13 Juli 2023

JobEd Connect berikas med arbetsmarknadsutbildningar

Nu finns Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar sökbara och matchningsbara i API:et JobEd Connect.

JobTech Development har nu tillgängliggjort Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar (AUB), tillgängliga som öppna data i SUSA-navet, i API:et JobEd Connect. Arbetsmarknadsutbildningarna hittas som "AF arbetsmarknadsutbildningar" i filtret för utbildningsform.

API:et JobEd Connect är en matchningslösning som automatiskt kopplar ihop utbildningar med relaterade yrken, utifrån vad som efterfrågas på arbetsmarknaden. Det går också att få fram vilka utbildningar som bäst matchar ett visst yrke och dess mest efterfrågade kompetenser.

”Arbetsförmedlingen skickar utbildningar till SUSA-navet inom flera kategorier, till exempel ”Test och kartläggning” och ”Förberedande utbildning”, men vi har valt att endast göra arbetsmarknadsutbildningarna tillgängliga i JobEd Connect. De är mest intressanta och relevanta för våra målgrupper och ger dessutom bättre matchningar”, säger Carl Lernberg, senior utvecklare och produktledare för länkad data på JobTech Development.

Läs mer om API:et JobEd Connect här, samt testa komponenten i vår testmiljö.


Utbildningar via Arbetsförmedlingen i SUSA-navet
Arbetsförmedlingen (via enheten Jobtech och enheten Tjänsteutveckling leverantörer) har nu slutfört projektet att tillgängliggöra arbetsmarknadsutbildningar och upphandlade utbildningar i Sveriges nationella utbildningsdatabas, SUSA-navet. Utbildningarna finns även i utbildningsguiden.se som öppna data.

Arbetsförmedlingen samordnar via enheten Jobtech ett stort regeringsuppdrag tillsammans med sju andra myndigheter för att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande (KLL). Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Skolverket har pågått som en del av uppdraget.

Öppna data: värde och lagkrav
Lagen om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data trädde i kraft 1 augusti 2022 och ställer nya krav på offentlig sektors datainsamling.

JobTech Development har verkat för öppna data sedan start. På den öppna plattformen finns kostnadsfria och öppna API:er och dataset, fritt tillgängliga att använda för alla.

Mer information

Om Susa-navet
Susa-navet är Sveriges nationella utbildningsdatabas som innehåller data och information om utbildningar i Sverige som står under statlig tillsyn. Dessa data är tillgängliga för alla som vill bygga applikationer, webbplatser eller andra tjänster, baserat på innehållet i Susa.

Om arbetsmarknadsutbildningar (AUB)
Arbetsmarknadsutbildning (AUB) är en kortare yrkesutbildning som beställs och finansieras av Arbetsförmedlingen. För att delta krävs inskrivning som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och ett aktivt jobbsökande. Utbildningarna är inte studiemedelsberättigade, utan ersättning söks i stället hos Försäkringskassan i form av aktivitets- eller etableringsstöd.

Varför är det viktigt med arbetsmarknadsutbildningar (AUB) i SUSA-navet?
En arbetsmarknadsutbildning är tänkt att stärka individens kompetens och leda till ett yrke med goda framtidsutsikter. Susa-navet utökas nu med data om dessa utbildningar som finansieras med medel från Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska åtgärder. AUB-data öppnar nya möjligheter till bättre matchningstjänster som rustar individen inför karriärbyte eller omställning.