Öppna data och tekniska lösningar

Öppna data och tekniska lösningar som är fritt tillgängliga för vem som helst att använda och skapa nytta för fler. Kontakta oss om du vill hjälpa till och bidra tillbaka.

Filter
Kategori
Typ
Status

AllJobAds

Widget
Öppen källkod

En widget som hämtar och visar utvalda jobb från Arbetsförmedlingens plattform Platsbanken.

Connect Once

API
Öppna data
Öppen källkod
Beta

Överför CV-data lagrade hos Arbetsförmedlingen till externa system med individens samtycke.

Digital vägledning och länkad data

Projekt
Öppen research
Pågående

Förutsättningsskapande projekt om digital vägledning inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet

Ekosystem för annonser

Samarbete
Öppna data
Pågående

Samlar jobbannonsdata från privata och offentliga aktörer i ett gemensamt digitalt ekosystem för bättre arbetsmarknadsstatistik.

Etik och digital matchning

Projekt
Öppen research
Pågående

Projektet syftar till att lyfta frågor om etik och hållbarhet kopplat till digital matchning.

Giglab Sverige

Samarbete
Pågående

Ett nationellt policylab och forum med syfte att belysa utmaningar från flera perspektiv inom gigekonomin och framtidens arbetsmarknad.

Historiska annonser

API
Dataset
Öppna data
Beta

Ger en översiktlig bild på den svenska arbetsmarknaden och hur behoven har förändrats över tid.

Individdata och dataportabilitet

Projekt
Öppen research
Pågående

Projekt för individcentrerad digital infrastruktur för dataportabilitet

JobAd Enrichments

API
Öppna data

AI-lösning som identifierar och extraherar relevant information i ostrukturerade jobbannonser.

JobAd Links

API
Öppna data
Samverkan

Samlar, organiserar och länkar till jobbannonser från arbetsmarknadens aktörer

JobSearch

API
Öppna data

Sökmotor som gör det möjligt att söka och filtrera bland alla jobbannonser på Arbetsförmedlingens annonsplattform Platsbanken.

JobStream

API
Öppna data

Realtidsdata från alla jobbannonser som är publicerade hos Arbetsförmedlingen.

Jobtech Atlas

Gränssnitt
Öppna data
Beta

Ett gränssnitt som visar den data som finns i produkten Jobtech Taxonomy.

Jobtech Taxonomy

API
Öppna data
Öppen källkod

Yrkesbenämningar, kompetensbegrepp och kopplingen mellan yrken och kompetenser.

Open platforms

Projekt
Öppna data
Beta

Ett försöksprojekt med syfte att underlätta för giggare att använda data som verifierar individens erfarenhet genererad från gig.

Taxonomi och begreppsstruktur

Projekt
Öppen research
Pågående

Utvecklingsprojekt för att testa olika möjligheter en sammanhållen begreppsstruktur inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet

Yrkesprognoser

API
Öppna data

Prognoser för rekryteringsbehov och konkurrenssituation inom olika yrken.