Hoppa till innehåll
01 Oktober 2020

Ett uppdämt behov av samverkan kring öppna data

Fem frågor till Jonas Södergren, tekniskt ansvarig på JobTech Development och en av initiativtagarna till ”Nätverket för Kunskapsdelning kring Öppna Data” som samlar deltagare från Sveriges myndigheter för att arbeta gränsöverskridande och praktiskt med öppna data.

Varför behövs det här nätverket?

"I våra kontakter med andra myndigheter har vi förstått att många har funderingar och utmaningar kring öppna data. Det handlar om allt från licenser och lagstiftning till hur man löser praktiska problem. Samtidigt trycker man från regeringshåll mer och mer på att Sveriges ska satsa på öppna data och att vi måste återanvända resurser inom staten. Så vi ringde runt till alla myndigheter för att få höra hur andra jobbar för att nå ut till användare, vilka utmaningar som finns, hur man mäter satsningar och säkerställer nytta. När vi insåg att många sitter med exakt samma utmaningar så föddes idén om att skapa ett nätverk, där vi hjälper och inspirerar varandra att komma vidare i arbetet."

Vilka är med?

"Vi från JobTech Development/Arbetsförmedlingen har bildat en planeringsgrupp tillsammans med Samtrafiken, Digg, Sveriges Kommuner och Regioner, Internetstiftelsen och Patent- och Registreringsverket. Men på de workshops som vi har anordnat hittills har det varit deltagare från över hundra organisationer, varav de flesta myndigheter och andra offentliga aktörer. Det har varit ett enormt intresse med fullsatta workshops vid båda tillfällena, och det känns väldigt roligt!"

Konkret, vad händer på nätverksträffarna?

"I vår första workshop handlade samtalen till stor del om vilka licensförhållanden som ska gälla för myndigheternas öppna data i Sverige. Det är en officiell policy kring detta på gång, som Patent- och Registreringsverket ska ta fram, och vi blev alla inbjudna att delta i diskussionen. I övrigt så handlar träffarna mycket om hur vi kan samverka, dela kunskap och inspirera varandra, till exempel genom att visa upp praktiska exempel. Vi har också en särskild delningssida på gång, där alla får konkret möjlighet att dela sin data."

Vad blir JobTech Development /Arbetsförmedlingens viktigaste bidrag i detta?

"Vi samordnar och koordinerar och driver på utvecklingen, eftersom vi ser att det finns ett uppdämt behov av samverkan. Det är viktigt att vi börjar jobba konkret med det som finns här och nu, och inte sitter och inväntar en ny lag eller liknande. Ett annat bidrag från vår sida är förstås också att vi visar upp för andra myndigheter vad vi gör inom området öppna data och öppen källkod, både våra framgångar och de utmaningar vi står inför."

Vad hoppas du att nätverksträffarna ska leda till?

"Jag hoppas att respektive myndighet ska börja dela med sig av resurser och erfarenheter i betydligt större utsträckning än vad som görs idag. Många är vana vid att dela data när någon frågar efter det, men vi behöver bli mycket mer proaktiva. Tyvärr ser vi i internationella mätningar att Sverige halkar efter när det gäller innovation baserat på öppna data, så där finns det onekligen ett stort jobb att göra. Vi måste se till att ta oss upp i de mätningarna, och ytterst handlar det om att bidra till att skapa en bättre livssituation för invånare i Sverige."

Vill du delta?

"Nätverket för Kunskapsdelning kring Öppna Data" hålls första tisdagen i varje månad och är öppet för alla som vill delta. Läs mer och anmäl dig till nästa träff. OBS! Antalet platser i workshopen är begränsat.