Hoppa till innehåll
28 Februari 2022

Tre nya pilotprojekt

JobTech Development arbetar med tre större pilotprojekt inom området kompetensförsörjning och livslångt lärande. Syftet är att möjliggöra transformationen och bidra till en mer inkluderande, kompetensbaserad och datadriven arbets- och utbildningsmarknad.

Det handlar om:

  1. utveckling av digital vägledning genom länkad och berikad data
  2. gemensam begreppsstruktur för utbildning och arbetsmarknad
  3. digital infrastruktur som ger individen kontroll över sin egen data