Hoppa till innehåll
04 April 2023

Sverige ansluter sig till International Open Data Charter (ODC)

JobTech Development har verkat för öppna data och öppen källkod inom offentlig förvaltning sedan start.

Sverige tar ett stort steg framåt inom området öppna data i offentlig förvaltning genom att ansluta sig till International Open Data Charter (ODC). Detta öppnar nya vägar för data från den offentliga förvaltningen att vara mer öppen och lättillgänglig, och få ett större avtryck i samhällsnyttan. En stadga med sex principer har enat länder, företag och organisationer i att tillgängliggöra och utveckla värdet av öppna data. Öppna data anses vara nyckelresurs i de principer som driver transparens, inkluderande och ansvarstagande inom offentlig förvaltning, samtidigt som individens rättigheter tillvaratas.

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har fått uppdraget att ansvara för genomförandet av ODC:s stadga med principer för tillgängliggörande av data.

Sverige på området öppna data

Sverige är fortsatt föregångare och en av de mest avancerade digitala ekonomierna, enligt EU-kommissionens index för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI 2022), rankad på fjärde plats efter pionjärerna Finland, Danmark och Nederländerna som utgör topp tre.

Inom området öppna data halkar dock Sverige efter. Landet är rankat på 15:e plats, långt efter toppresterande länder som Frankrike, Irland och Spanien. Det behövs insatser för att öka digitaliseringsnivån och användandet av avancerad teknik, i både offentliga och privata organisationer. Utrymme för förbättringar finns särskilt inom datautbyte och vidareutnyttjande av data. Användandet av öppna data ses som en viktig drivkraft för innovation inom den offentliga sektorns tjänster. Anslutningen till ODC ger ny drivkraft för svensk offentlig förvaltning att främja tillgängligheten av öppna data.

Arbetsförmedlingen, via Jobtech, samordnar ett regeringsuppdrag tillsammans med sju andra myndigheter, för att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Myndigheterna har tagit ett gemensamt inriktningsbeslut om att välja öppen källkod vid anskaffning och utveckling av programvara som finansieras inom ramen för aktuellt regeringsuppdrag.

Om International Open Data Charter

International Open Data Charter (ODC) är en internationell organisation för samarbete mellan regeringar och organisationer. Idag har ODC över 170 anslutna regeringar och organisationer, som verkar för öppenhet och praktisk tillämpning av datadriven förvaltning genom ett gemensamt ramverk med sex principer för data:

  • Öppenhet som standard
  • Relevanta och kompletta
  • Tillgängliga och användbara
  • Jämförbara och interoperabla
  • För förbättrad styrning och medborgarengagemang
  • För inkluderande utveckling och innovation