Hoppa till innehåll
01 Juli 2024

Ett gemensamt europeiskt kompetensdataområde

Det gemensamma europeiska kompetensdataområdet syftar till att tillhandahålla en säker, pålitlig och individcentrerad infrastruktur för delning, åtkomst och återanvändning av data om färdigheter och utbildning. Denna utveckling stödjer en datadriven arbetsmarknad och förenklar karriärbyten och kompetensutveckling inom EU. Denna artikel undersöker dess relevans för Arbetsförmedlingens roll i det digitala ekosystemet på både nationell och EU-nivå.

Under de senaste åren har Arbetsförmedlingen, som plattformsledare för Jobtech Development, utforskat kopplingar mellan dataset från olika dataområden för att stödja karriärbyten, utveckla en sammanhängande datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande, samt tillhandahålla tekniska verktyg för digital karriärvägledning. Betydande arbete har gjorts med den svenska taxonomin (nomenklaturen) som är kopplad till ESCO och gröna kompetenser. Ansträngningarna har ytterligare intensifierats genom ett regeringsuppdrag med sju andra statliga myndigheter, särskilt under det europeiska kompetensåret.

Det gemensamma europeiska kompetensdataområdet kommer att tillhandahålla en säker, pålitlig och individcentrerad infrastruktur för delning, åtkomst och återanvändning av data om kompetenser och utbildning. Detta kommer att stödja innovation, bästa praxis och moderniserat lärande, samt underlätta arbetsmarknadsforskning och minska datafragmentering. Ett steg närmare en datadriven arbetsmarknad, vilket underlättar karriärbyten och kompetensutveckling.

Data från olika källor

Data från olika källor kommer att matas in i dataområdet och främja synergier och skalbarhet av flera initiativ såsom:

 • Referensramar för kvalifikationer
 • Digitala färdigheter och kompetens
 • Den europeiska klassificeringen av färdigheter, kvalifikationer och yrken (ESCO)
 • Den europeiska lärandemodellen, Europass
 • EURES

Sammantaget kommer det att öka transparensen kring information om individers kompetenser och arbetsgivares behov, kvalifikationer och lärandemöjligheter i förhållande till den europeiska kompetensagendan 2020 och mikromeriter.

Europeiska digitala referenser för lärande (EDC)

Tack vare EDC kan individer enkelt dela sina lärandeprestationer i en säker digital miljö, när de söker ett jobb eller vidareutbildning. Sedan den officiella lanseringen har många medlemsstater redan implementerat EDC i sina digitala ekosystem.

EDC använder:

 • Den europeiska lärandemodellen som dataformat
 • Denna datamodell syftar till att etablera ett enda semantiskt ordförråd för lärande i Europa
 • Datamodellen används på europeisk nivå för att utbyta information om kvalifikationer, lärandemöjligheter och ackreditering från nationella källor
 • Informationen kan visas i Europass

Användning, fördelar och utmaningar

Ett konkret exempel på kompetensdataområdets potential är dess interoperabilitet med europeiska mobilitetsinitiativ för arbetskraft, som EURES och EUROPASS. Detta kommer att göra det möjligt för medborgare att få tillgång till en mängd verktyg för matchning och vägledning, vilket förbättrar möjligheterna till anställning.

De största utmaningarna med att omvandla de gemensamma europeiska dataområdena till värdefulla tillgångar handlar om prioritering av driftsättning och sammankoppling, engagemangsnivån hos deltagarna, och att främja användningen av dataområdena.

Jobtech Developments roll i det digitala ekosystemet

Förmågor och kunskap förvärvade genom:

 • Omfattande samarbeten med myndigheter för att utveckla en sammanhängande datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande
 • Pågående regeringssamarbete om kompetensförsörjning och livslångt lärande, inklusive benchlearning från OECD-projekt (Technical Support Instrument Project)
 • Expertis i att använda öppna data och öppen källkod för att möta arbetsmarknadens behov
 • Samarbete och insikter från projekt relaterade till mikromeriter och deras potentiella tillämpning i en svensk kontext
 • Flera års erfarenhet av att mappa till ESCO och utbyta kunskap med andra EU-länder inom taxonomi

Kontinuerligt samarbete inom det digitala ekosystemet

 • Fortsatta ansträngningar att utveckla en hållbar digital infrastruktur för arbetsmarknaden
 • Göra Arbetsförmedlingens öppna data och öppna källkod tillgänglig i enlighet med Sveriges öppna data-lagstiftning
 • Standardiseringsinsatser för interoperabilitet och pågående arbete med semantisk interoperabilitet, inklusive initiativ för internationell datadelning
 • Delning av data om arbetslöshetsstatus och utveckling av arbetsmarknadsdata och teknologi
 • Utveckling av ekosystem och partnerskap baserade på affärsmodeller och datainfrastruktur
 • Gynnsamma förhållanden för potentiell sammankoppling av teknologi med hjälp av mellanprogramvara inom EU