Hoppa till innehåll
17 Januari 2023

AI-lösning som läser, tolkar och analyserar CV:n

Layke Analytics erbjuder en AI-lösning som automatiserar urvals- och matchningsprocessen vid rekryteringar. Med sin algoritm kan lösningen läsa, tolka och analysera CV:n och därmed avgöra om en kandidat är relevant för ett jobb, något som vanligtvis är en tidskrävande process. Bolaget vänder sig primärt till rekryterings- och bemanningsföretag samt HR-avdelningar.

Anna Rapp Anna Rapp, VD på Layke Analytics

När vi intervjuade vd:n för Layke Analytics, Anna Rapp, för ett par år sedan, var företaget nystartat och hade börjat använda flera av JobTech Developments API:er.

Hur har det gått för er, och vilka API:er använder ni er av idag?

Vi använder fortfarande Historiska annonser, JobSearch och JobAd Enrichments som varit en del av vår utvecklingsprocess sedan starten 2020. Under förra året adderade vi JobSearch även i utvecklingen av en ny tjänst, som gör det lättare för användaren att söka effektivt i kandidatdatabaser. API:erna används dels som underlag för träningsdata, men också för att skapa listor med roller och kompetenser.

Vad är nästa steg och målsättningen på längre sikt?

Vårt nästa steg är att rulla ut det sökverktyg och den teknik vi har utvecklat på marknaden och tillgängliggöra det för alla som vill optimera sökning av kandidater i interna och externa databaser. Målsättningen på sikt är att bidra till en bättre standard för hur vi arbetar med kandidatdatabaser, då väldigt mycket talang och relevanta resurser går förlorade på grund av att vi helt enkelt inte har förutsättningarna som krävs för att effektivt kunna söka efter kandidater. Inte sällan får vi höra från våra användare, som i de flesta fall är rekryterings- och bemanningsbolag, att de bara använder omkring tio procent av sina befintliga kandidatdatabaser. Det finns alltså en enormt stor outnyttjad potential redo att hugga tag i för den som har rätt verktyg och förutsättningar.

Kan du beskriva hur API:erna har hjälpt er i er verksamhet för att nå bättre resultat?

Mycket av det vi gör handlar om språkförståelse och sambandet mellan olika roller och kompetenser. Därför är det av yttersta vikt för oss att dataunderlaget vi använder är relevant för den marknad vi servar. Att samarbeta med en lokal datapartner som erbjuder stora mängder data hämtat från den svenska arbetsmarknaden har hjälpt oss mycket i utvecklingen av våra tjänster. Det finns en relevans i dataunderlaget som inte kan jämföras med data hämtad från exempelvis den amerikanska marknaden.

Hur ser du på det fortsatta samarbetet med JobTech Development?

Så länge vi fortsätter att utveckla våra tjänster och tekniska lösningar, så ser jag JobTech Development som en given partner till oss. Vi kommer alltid att leta efter fler och nya datakällor, men det betyder inte att vi ersätter det vi redan har, utan snarare kompletterar. Vidare så vet jag att JobTech har en hel del spännande projekt inom utbildningsområdet i pipen, som jag tror att vi kan ha nytta av framåt, i utvecklingen av nya tjänster och erbjudanden.