Hoppa till innehåll

Randstad

JobTechs platsannonsdata ger viktiga signaler kring faktisk och historisk efterfrågan för yrkesroller och kompetenser på den svenska arbetsmarknaden.

Vi fick tillfälle att ställa några frågor till Cecilia Mannheimer som är ansvarig för bemanning och rekrytering på Randstad Sverige.

Cecilia Mannheimer Cecilia Mannheimer, rekryteringsansvarig på Randstad Sverige

Kan du beskriva er verksamhet på Randstad?

Randstad Sverige är en del av det globala bolaget Randstad som är världens ledande bemannings- och rekryteringsföretag. Vi hjälper talanger att hitta rätt jobbmöjligheter oavsett var i karriären de befinner sig, och företag att bygga de mångsidiga och flexibla personalstyrkor de behöver för att förbli konkurrenskraftiga.

Vi har varit verksamma i över 60 år och vet att för att hitta den perfekta matchningen mellan talanger och företag krävs givetvis erfarenhet och kunskap, men också tillgång till rätt insikter och data.

Vi verkar på en arbetsmarknad som är i ständig förändring. Den tekniska utvecklingen går snabbare än någonsin tidigare. Genom ett datadrivet arbetssätt kan vi ligga steget före och uppnå vår målsättning att vara en hållbar och långsiktig partner för talanger och företag.

Vilka utmaningar har ni i ert företag just nu?

Det råder stor kompetensbrist inom flera avgörande yrkesområden och många företag har svårt att tillsätta lediga tjänster. Att jobba med kompetensförsörjning på en marknad som präglas av kompetensbrist gör data viktigare än någonsin för att lyckas.

Med tillgång till rätt data kan vi förutspå trender, få insikter om var talangerna med just den kompetens som efterfrågas finns, vad de efterfrågar, vad de söker, hur vi ska nå dem och slutligen hur vi ska hitta rätt matchning.

Vilken typ av data använder ni från JobTech Development och på vilket sätt hjälper den er att förbättra/förändra er tjänst?

Vi arbetar med stora mängder data, och JobTech är en av flera viktiga källor. I dagsläget använder vi framförallt JobTechs platsannonsdata och APIet JobStream som vi lagrar, bearbetar och använder i våra interna system och applikationer. JobTechs platsannonsdata ger viktiga signaler kring faktisk och historisk efterfrågan för olika yrkesroller och kompetenser i olika geografier på den svenska arbetsmarknaden, vilket vi bland annat använder för olika marknadsinsikter och prognoser.

Genom kombinationen av data och vår expertis kan vi gå steget längre i vårt partnerskap med såväl kunder och talanger och ge träffsäkra marknadsanalyser och rekommendationer vad gäller exempelvis roller, lönenivåer och konkurrensnivå.

Vad har ni för vision och mål inom de kommande 3-5 åren?

Randstads långsiktiga målsättning är att vara en hållbar och rättvis partner för talanger och företag. För att nå dit arbetar vi med utpräglad specialisering och med datadrivna insikter. Det här är ett steg på den resan.

Inspireras av andra

Pharus Tech

Pharus Tech hjälper företag och individer att navigera på arbetsmarknaden

Trygghetsrådet (TRR)

TRRs klienter får nytta av JobTechs API:er

allalöner.se

API:er och öppna data har hjälpt till att skapa en struktur för yrkesbenämningar som speglar arbetsmarknaden

Randstad

JobTechs platsannonsdata ger viktiga signaler kring faktisk och historisk efterfrågan för yrkesroller och kompetenser på den svenska arbetsmarknaden.

Layke Analytics

AI-lösning som läser, tolkar och analyserar CV:n

framtid.se

Framtid.se har breddat sitt erbjudande

Employchain

Employchain gör arbetsmarknaden digital

Unionen

Unionen matchar studenter mot potentiella yrken med hjälp av JobTechs API:er