Hoppa till innehåll

Pharus Tech

Pharus Tech hjälper företag och individer att navigera på arbetsmarknaden

Pharus Tech är en plattform som hjälper både företag och individer att navigera på arbetsmarknaden. Vi har pratat med Björn Elowson om företagets arbetsmetoder, namnbyte och framtidsplaner.

Björn Elowson Björn Elowson, VD och grundare av Pharus Tech

Vad är Pharus Tech och vad gör ni?

Kortfattat kan man beskriva Pharus Tech som en GPS i karriären, för både jobbsökare och arbetsgivare. Problemet som vi löser är det som vanligtvis kallas för The Big Global Skills Gap. Man brukar beskriva det som utmaningen med att hitta kvalificerad personal att anställa, men den beskrivningen ger en felaktig bild av utmaningarna på arbetsmarknaden. Kvalificerad personal finns i mängder, både individer som aktivt söker efter jobb och en stor andel personer som vill byta jobb. Bara inom EU så har vi runt 200 miljoner människor som antingen är fast i arbetslöshet eller aktivt vill byta jobb.

Tyvärr sker rekrytering väldigt binärt, en säljare blir anställd som säljare och du blir inte chef förrän du är chef. Det vi ser är ett moment 22 på hela den globala arbetsmarknaden, där rörlighet enbart är förunnat ett fåtal, trots att vi faktiskt har både utbud och efterfrågan. Vakanser fylls inte och personer kommer inte ens till första intervju. Det finns företag som behöver anställa, men matchningen fungerar inte. Det här problemet är själva orsaken till The Big Global Skills Gap och det är vad vi löser

Vilka API:er använder ni er av idag?

Här har vi framför allt två utgångspunkter som all vår utveckling vilar på, nämligen att du kan mer än vad du tror och att du bär på styrkor baserat på den du är. Det här kan låta som klyschor, men skillnaden är att vi kan mäta det och presentera en datadriven lösning.

API:erna från JobTech Development hjälper oss dels direkt, dels indirekt för att kunna pinpointa matchningar som eventuellt hade missats av en människa. JobTech Taxonomy är ett toppenbra exempel på hur man datadrivet kan mäta avstånd mellan yrken. Använder man taxonomins data rätt, ja, då kommer vi längre ifrån risken för binära matchningar och kan faktiskt öka rörligheten.

Ett exempel är genom att matcha brett baserat på så kallade ”transferable skills”, det vill säga kunskaper som en individ lärt sig i sin karriär men som kan appliceras på jobb som personen ännu inte har haft. Ett annat bra exempel på att öka tillgänglighet är API:et JobSearch där lediga jobb annonseras som vi kan matcha mot individers preferenser.

Kan du beskriva hur ni arbetar och hur API:erna har hjälpt er i er verksamhet för att nå bättre resultat?

En av våra arbetsmetoder är att vi översätter företagens kriterier till breda matchningar baserat på kompetenser i stället för titlar. Detta resulterar ofta i att vi rekommenderar kandidater som kanske har en helt annan bakgrund än vad företagen hade tänkt sig. Men dessa personer kan redan stora delar av jobbet och har potential att trivas på lång sikt samt excellera i positionen.

En fördel med breda matchningar är att arbetsgivaren också får tillgång till individer som kan komplettera med ytterligare kunskaper som arbetsgivaren inte har bett om, men som kan vara framgångsrika ur både team- och organisationsperspektiv.

Ett exempel kan vara en restaurangchef som faktiskt redan kan stora delar av jobbet som projektledare. Om detta ligger i linje med personens egen drivkraft, kan vi plötsligt se en potentiell toppenmatchning som i annat fall hade missats. Personen kan stora delar av jobbet, men skulle i en traditionell rekryteringsprocess troligtvis tyvärr bli bortvald tidigt.

Ni har bytt namn från JobAgent till Pharus Tech. Vad är bakgrunden till det?

Ja, precis. Anledningen till namnbytet är att vi vill visa att vi gör väldigt mycket mer än enbart rekrytering. Vår vision handlar om att kunna guida både individer och företag på arbetsmarknaden.

Pharus är latin och betyder fyr, vilket ger en bild av att vi ska kunna guida både individer och företag, oavsett om det handlar om matchning till ett nytt jobb, insikter kring dina styrkor, eller råd och rekommendationer till företag som behöver utvecklas.

Vad är ert nästa steg och vad är målsättningen på längre sikt?

Vårt nästa steg är att implementera våra lösningar på fler marknader och hjälpa företag med insikter om hur de bör utvecklas för att attrahera rätt individer och behålla sina medarbetare. Vi samlar in mycket data och vill använda den för att på riktigt öka rörligheten på arbetsmarknaden.

The Global Skills Gap påverkar hela arbetsmarknaden – oavsett om du söker jobb i Borås, eller ska utöka ditt säljteam i Bombay, så behövs en matchning. Att göra matchningen mer datadriven kommer att gynna oss alla, och att tänka globalt är ett måste eftersom geografi blir mindre viktigt i och med hur arbetsmarknaden utvecklas.

Vår vision är att lösa den här matchningsproblematiken, och då behöver vi tänka stort. Här kommer vi givetvis att fortsätta samarbeta med JobTech Development, och vi delar också gärna med oss av inspiration och förslag, allt som kan gynna en mer inkluderande och effektiv arbetsmarknad – det tjänar vi alla på.”

Inspireras av andra

Randstad

JobTechs platsannonsdata ger viktiga signaler kring faktisk och historisk efterfrågan för yrkesroller och kompetenser på den svenska arbetsmarknaden.

framtid.se

Framtid.se har breddat sitt erbjudande

Unionen

Unionen matchar studenter mot potentiella yrken med hjälp av JobTechs API:er

Trygghetsrådet (TRR)

TRRs klienter får nytta av JobTechs API:er

Pharus Tech

Pharus Tech hjälper företag och individer att navigera på arbetsmarknaden

Layke Analytics

AI-lösning som läser, tolkar och analyserar CV:n

Employchain

Employchain gör arbetsmarknaden digital

allalöner.se

API:er och öppna data har hjälpt till att skapa en struktur för yrkesbenämningar som speglar arbetsmarknaden