Hoppa till innehåll

Employchain

Employchain gör arbetsmarknaden digital

Målet är en datadriven arbetsmarknad för Sverige, säger Jan-Philipp Arps, medgrundare av Employchain.

Jan-Philipp Arps Jan-Philipp Arps, medgrundare av Employchain

Idén bakom Employchain presenterades för första gången 2018 på Sigma Technology Open Hackaton vid Högskolan i Jönköping En av Jönköpings stora utmaningar på arbetsmarknaden är kompetensflykten av doktorander som flyttar till större städer i Sverige. Med det som bakgrund byggde företaget en mobilapp för att underlätta matchningen att koppla studenter till lokala företag genom att göra jobbsökningen enklare och roligare. Det långsiktiga målet var att stärka den lokala ekonomin. Efter att ha fått stöd från Science Park Jönköping och ALMI Företagspartner gick Employchain igenom det 2-åriga Inkubatorprogrammet och lanserade appens första version våren 2022.

"Employchain är som en kombination mellan Tinder och LinkedIn".

Employchain är en app som radikalt förenklar matchningsprocessen mellan företag och kandidater genom att ersätta den skrivna CV:n med korta relevanta profiler och som uppfyller kraven för en specifik platsannons. Samtidigt matchar den bara kandidaten med företag som visat stort intresse för hans/hennes profil. Resultatet är att hela rekryteringsprocessen blir en positiv upplevelse för båda parter.

Vilken typ av utmaningar har ni i ert företag just nu?

Vi har haft en framgångsrik produktlansering under våren 2022, och fortsätter att växa organiskt över hela Sverige. Vi har ett fantastiskt team och fortsätter med det hårda arbetet att utveckla produkten. Vi söker en ängelinvesterare eller en riskkapitalist med uppdrag att investera inom JobTech-området i Sverige för att hjälpa oss att växa. Uppskalning och affärsutveckling är just nu de huvudområden där vi upplever de största utmaningarna för att övervinna hinder att växa snabbare.

Vilken typ av data använder ni från JobTech Development?

För närvarande använder vi API:erna JobStream och JobAd Enrichments för vårt dagliga jobb och för kompetensutvinning. Ibland, för geografiska platser, yrken och färdigheter, använder vi API:et Jobtech Taxonomy. Ett av JobTech Developments nyligen släppta komponenter är API:et Connect Once och som vi planerar att implementera inom kort.

På vilket sätt hjälpte det er att förbättra/förändra er tjänst?

De flesta jobbplattformar och startups som vi har undersökt och analyserat hamnar ofta i en flaskhals med för få kandidater eller jobb (arbetsgivare), vilket hindrar företagen från att växa. JobTechs öppna dataplattform, som lanserades under vår produktutveckling, gör att vi kan hämta och samla in jobb från alla branscher och över hela Sverige till vårt matchningssystem. Det gav oss grunden till vår tidiga tillväxt.

Vad har ni för vision och mål inom de kommande 3-5 åren?

Vår vision för de kommande 3-5 åren är att etablera Employchain som ett varumärke i Sverige, Tyskland (där vi för närvarande expanderar till) och andra delar av Europa i samarbete med våra partners från Sverige och andra EU länder. Vi kommer att flytta information om färdigheter och yrken till en kartapplikation. Detta kommer att göra det möjligt för oss att visa och uppdatera i realtid vilka kompetenser som finns och efterfrågas i olika delar av Sverige Vi vill bidra till en datadriven arbetsmarknad som är mer transparent, rättvis och jämlik för Sverige. Det är vår vision kommande 3-5 år.

Inspireras av andra

Layke Analytics

AI-lösning som läser, tolkar och analyserar CV:n

framtid.se

Framtid.se har breddat sitt erbjudande

Randstad

JobTechs platsannonsdata ger viktiga signaler kring faktisk och historisk efterfrågan för yrkesroller och kompetenser på den svenska arbetsmarknaden.

Pharus Tech

Pharus Tech hjälper företag och individer att navigera på arbetsmarknaden

Employchain

Employchain gör arbetsmarknaden digital

allalöner.se

API:er och öppna data har hjälpt till att skapa en struktur för yrkesbenämningar som speglar arbetsmarknaden

Unionen

Unionen matchar studenter mot potentiella yrken med hjälp av JobTechs API:er

Trygghetsrådet (TRR)

TRRs klienter får nytta av JobTechs API:er