Hoppa till innehåll

API:er

Här presenterar vi all den öppna data som du kan använda helt fritt. Öppna data är information som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och dela med sig av, så att andra kan utveckla den och skapa nytta för fler.

Våra APIer är öppna för alla att använda och utveckla emot, men vi vill att du ansöker om en API nyckel. Främsta anledningen till det är att vi gärna vill kunna kontakta dig om vi har driftproblem eller behöver informera om något annat. Hur du ansöker om API nyckel varierar lite beroende på vilket API det handlar om, men du hittar alltid informationen under respektive API.


JobAd Enrichments

JobAd Enrichments är en AI-lösning som automatiskt identifierar relevanta ord och uttryck i jobbannonser, och samtidigt filtrerar bort överflödig information, t ex kompetenser som nämns i texten men som inte efterfrågas av den arbetssökande. API:et bidrar till en mer träffsäker matchning mellan arbetsgivare och arbetssökande och gör det lättare att navigera och snabbt hitta rätt på digitala annonsplattformar.

JobSearch

JobSearch gör det möjligt att söka och filtrera bland jobbannonser som är publicerade i Arbetsförmedlingens annonsplattform Platsbanken.

JobStream

JobStream ger tillgång till alla jobbannonser som är publicerade i Platsbanken, inklusive realtidsinformation om alla förändringar som sker runt eller i dessa annonser. Förändringarna kan till exempel vara publiceringar/avpubliceringar av annonser eller ändringar i annonstexten.

Historical Jobs

Historical Jobs är ett dataset med alla jobbannonser som har publicerats på Platsbanken sedan 2006. Det innehåller även metadata (information om tjänst, arbetsgivare, ort, tidpunkt osv) och fritextinformation. Datasetet uppdateras kontinuerligt.

JobTech Taxonomy

JobTech Taxonomy ger tillgång till begrepp och uttryck som används på arbetsmarknaden samt information om hur dessa är kopplade till varandra. Det gäller exempelvis yrkesbenämningar, kompetensbegrepp eller kopplingen mellan yrken och kompetenser. Yrkesbenämningarna är strukturerade enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK).

Yrkesprognoser

Yrkesprognoser gör det möjligt att visa prognoser över rekryteringsbehovet inom olika yrken/yrkesgrupper på ett respektive fem års sikt. Prognoserna bygger på intervjuer med arbetsgivare som genomförs två gånger per år av Statistiska Centralbyrån/Arbetsförmedlingen. API:et ger även information om vilken konkurrenssituation en arbetssökande kan vänta sig inom olika yrken/yrkesgrupper.