Arbetsförmedlingen har i uppdrag att verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt, genom att effektivt sammanföra de som söker arbete med de som söker arbetskraft samt bidra till en hållbar och långsiktig sysselsättningsökning. Vi har därmed utvecklat och tagit fram digitala verktyg och tjänster som syftar till att effektivisera och främja tillgången och användning av sysselsättningsrelaterad information och data som myndigheten förmedlar till allmänheten.

Vi kallar satsningen JobTech – ett ekosystem för arbetsmarknaden där ekosystem definieras som ett ömsesidigt beroende affärsnätverk som erbjuder innovation och produktionsfördelar till sina medlemmar genom elektroniskt utbyte. JobTech riktar sig till de aktörer som tar fram digitala tjänster för arbetsmarknadsområdet. Det kan vara startupbolag, enskilda individer eller etablerade aktörer som vill bygga digitala tjänster för arbetsmarknaden. Våra datakällor och teknik innefattar annonser, informatik, taxonomi samt (egen data-)teknik, för att överföra CV-information mellan olika system.